900 barn och unga (10-19) på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självdestruktivt syfte – 4 biverkningsrapporter

En ny undersökning (av data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2021 hamnade fler än 900 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 4 (!) av dessa, alltså 0,4 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport.

  • 15-årig kille tagit 4 g sertralin, ramlat ihop i hemmet, hallucinationer, skakig.
  • 15 årig tjej, en hel förpackning fluoxetin totalt 2g, hundra stycken, illamående, ser likblek ut.
  • 17-årig kille, 90 voxra 150 mg, krampat 2 gånger hemma, blivit vit, krampat nu igen på akuten.
  • 16-årig tjej, har i suicidsyfte tagit 60 mg mirtazapin, 160 mg fluoxetin.
  • 14 årig tjej, ipren 5 st, 400 mg, sertralin 4, 50 mg quetiapin, 50 mg x 2 propavan 3 oxascand 2 st, yr,  illamående, skakig.
  • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
  • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
  • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
  • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
  • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Läs vidare i PDF https://jannel.se/900barnungasjukhus4biverkningsrapporter.pdf