120 småbarn 0-4 förgiftade av ADHD-droger

Förra året blev 120 småbarn 0-4 förgiftade av ADHD-droger. Det högsta antalet någonsin. Nästan alla förgiftade av narkotika i form av amfetaminpreparat.

Enligt data från Giftinformationscentralen har 884 småbarn blivit förgiftade av ADHD-droger sedan år 2011.

“Varje fall är ett för mycket naturligtvis” sade Läkemedelsverkets Bror Jonzon i början av 2014 när Aftonbladet tog upp frågan med honom. Sedan dess har vi haft 660 fall ”för mycket”, utan att Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen gjort något för att stoppa utvecklingen.

Det är lite fascinerande att jämföra nyhetsrapporteringen. När man hittade samma typ av narkotika på en förskola i Skåne för några år sedan – och tre barn blev förgiftade, var upprördheten befogat stor. När hundratalet småbarn blir förgiftade av samma ”ADHD-droger” år efter år, får vi ingen reaktion. Man kan gott säga att den läkemedelsindustri som profiterar på försäljningen har en del att säga till om.

Var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste.

Läs i PDF https://jannel.se/ADHD.droger04.pdf

Janne Larsson

20 april 2022

900 barn och unga (10-19) på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självdestruktivt syfte – 4 biverkningsrapporter

En ny undersökning (av data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2021 hamnade fler än 900 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 4 (!) av dessa, alltså 0,4 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport.

 • 15-årig kille tagit 4 g sertralin, ramlat ihop i hemmet, hallucinationer, skakig.
 • 15 årig tjej, en hel förpackning fluoxetin totalt 2g, hundra stycken, illamående, ser likblek ut.
 • 17-årig kille, 90 voxra 150 mg, krampat 2 gånger hemma, blivit vit, krampat nu igen på akuten.
 • 16-årig tjej, har i suicidsyfte tagit 60 mg mirtazapin, 160 mg fluoxetin.
 • 14 årig tjej, ipren 5 st, 400 mg, sertralin 4, 50 mg quetiapin, 50 mg x 2 propavan 3 oxascand 2 st, yr,  illamående, skakig.
 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Läs vidare i PDF https://jannel.se/900barnungasjukhus4biverkningsrapporter.pdf

301 unga tog överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte – tre biverkningsrapporter

Förra året tog 301 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. Det är en ökning med över 30 procent på ett år. På tio år har nu 1773 barn skadat sig själva med ”ADHD-droger”.

Bakom siffrorna (från Giftinformationscentralen) döljer sig en ofantlig tragik med barn som i många fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns – den tredje statsmakten, media, tiger om skandalen och har i det här området bara spelat rollen av maktens megafoner.

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin” – är heller ingen nyhet, även om överdosfallen förra året nått en nivå som vi aldrig skådat tidigare.

Och trots att nästan alla dessa unga hamnat på sjukhus har bara tre (!) biverkningsrapporter skrivits till Läkemedelsverket. ALLA dessa fall skulle ha dokumenterats i en biverkningsrapport – färre än 1 procent av fallen blev rapporterade.

Några exempel:

 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2021 alltså var 301 barn och unga som tog överdoser i självdestruktivt syfte av de oftast narkotiska preparaten.  

Troligen skulle dessa personer bli än mer chockade om de fick veta att 1773 barn och unga sedan 2012 tagit överdoser av ”ADHD-droger”. Och inget har vi kunnat läsa om det i massmedia.

Data visar också att 90 procent av fallen rör barn (-17 år) och att runt 80 procent av fallen rör unga kvinnor.

Det här är en helt annan bild än den vi serveras i media, där Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska experter av okritiska journalister tillåts berätta sagor. Det här är barn som förstör den falska psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter – ofta med nära koppling till tillverkarna av pillren – medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

När de här katastrofala siffrorna nu görs kända, är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, ges utrymme i media med sin skademinimering, och förklarar ”att andra data visar” … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddar liv. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste.

Läs i PDF https://jannel.se/301BarnUngaOverdoserPsykostimulantia2021.pdf

650 barn och unga (10-19) på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självdestruktivt syfte – 3 biverkningsrapporter

En ny undersökning (av data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2020 hamnade 650 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte*. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 3 (!) av dessa, alltså 0,5 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport.

 • 16-åring, 60 st metylfenidat, 36 mg, tot 2160 mg, ord dos 1 tab/dag.
 • 15-åring, tagit Elvanse 30mg 15-20st, nedkyld, funnen utomhus. skakar av köld.
 • 14-åring, ca 3700 – 3800 mg metylfenidat, 450 mg lergigan, 3 gram sertralin.
 • 18-åring, Elvanse, står på 60 mg dagligen, senaste dygnet 8-15 tabl a 30 mg, kramprycker, hallucinationer.
 • 17-åring, 3 förpackningar med Concerta 36 mg, såg spindlar, skakig,
 • 15-åring, 20 tabletter Elvanse, svårt att gå, skakig suddig syn. hyperventilerade initialt
 • 17-åring, 30 st Voxra 300 mg, haft kräkningar och krampat, är orolig och förvirrad.
 • 14-åring, Citalopram 20 mg 10 stycken, Mirtazapin 15 mg max 24 stycken Sertralin 50 mg 8 stycken, noggrann övervakning under natten mm.

Det är några av de 650 barn och unga (10-19) som under 2020 tagit överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självskadligt syfte eller självmordssyfte och hamnat på sjukhus.

*Det totala antalet fall hos Giftinformationscentralen (GIC) var 675, av vilka alltså 650 (96 %), enligt tillgängliga data, tagits till sjukhus. Av de 675 fallen gällde 227 ”ADHD-preparat” och 448 antidepressiva. Runt 75 % av fallen gällde barn (0-17 år).

ALLA dessa fall skulle ha rapporterats i en biverkningsrapport

Enligt Läkemedelsverket, till sjukvården utfärdade regler, ”ska hälso- och sjukvården rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket” (kursivt här). (1) Man ska ”Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor”; ”Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad”. (2) En biverkning definieras som ”En skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel…” där definitionen i enlighet med EU-lagstiftningen utökats till att omfatta biverkningar efter ALL användning av ett läkemedel. Kravet gäller alltså också ”vid off label-användning, överdosering, felanvändning, missbruk, hanteringsfel etcetera”. Där kriterierna för en ”allvarlig biverkning” bland annat är att den ”orsakar sjukhusvård”. (3)

Vi har alltså här 650 barn och unga (75 % av fallen rörde barn 0-17), som hamnat på sjukhus efter att år 2020 ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. ALLA dessa fall SKULLE ge upphov till en biverkningsrapport – de har kommit till sjukvårdens kännedom, de psykofarmaka som använts har i en mycket stor majoritet av fallen varit barnens/de ungas egna av psykiatriker utskrivna piller där förskrivaren lär känna till det inträffade. Ändå kom bara 3 stycken, 0,5 % av fallen, att dokumenteras i en biverkningsrapport.

Läs vidare i PDF https://jannel.se/650SjukhusUngaADHDantidepressiva.pdf

Socialdepartementet och den exploderande förskrivningen av skadliga och ineffektiva antidepressiva medel till barn och unga?

Antidepressiva medel är bevisligen skadliga och ineffektiva för barn och unga. Trots det exploderar förskrivningen i Sverige, medan den är mycket lägre grannländerna Danmark och Norge.

Socialministern har valt att se den exploderande förskrivningen som ett mått på ”ökad psykisk ohälsa”, (1) och inte som ett mått på den allvarliga institutionella korruptionen på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket – där psykiatriker med intima band till berörda läkemedelsbolag tillåts skriva riktlinjer som gynnar bolagens profiter, och som går rakt emot oberoende vetenskapliga data om preparatens effekter på barn.

Socialminister Lena Hallengren leder ett departement som, tillsammans med de underliggande myndigheterna Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, sett till att Sverige nu är i världstopp vad gäller ökningen i förskrivning av antidepressiva till unga – efter det, att det 2004 (FDA, 2) och 2005 (EMA, 3), konstaterades att dessa preparat generellt var ineffektiva och skadliga för barn och unga.

Låt oss jämföra förskrivningen av antidepressiva till barn och unga i Sverige, Danmark och Norge. Här är den helt nya, skrämmande statistiken:

I Sverige har förskrivningen till barn (10-14) ökat med 184 % sedan 2010, och med 288 % (!) sedan 2006. I Danmark har förskrivningen minskat med 32 % sedan toppen 2010, och med 12% sedan 2006. Danmark har nu en förskrivning som är 27 % av den i Sverige – från att ha varit högre fram till 2010. Norge har nu en förskrivning som är 19 % av den i Sverige.
(Källor: Svenska läkemedelsregistret, danska Medstat, norska Reseptregisteret)

Läs vidare i PDF http://jannel.se/HallengrenAntidepressivaBarn.pdf

Granskning av Folkhälsomyndighetens studie – ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?”

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i dagarna tilldelats ett nytt regeringsuppdrag om suicidprevention (1) men har under en följd av år haft uppdrag i området, tillsammans med Socialstyrelsen. Som del av sitt tidigare uppdrag har FHM nyligen publicerat studien ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?” Projektet har genomförts ihop med Lunds universitet, som fått 556 000 kronor för sitt bidrag. Nedanstående granskning av studien fokuserar på den märkliga frånvaron av data om vilken behandling som personerna fått och på det faktum att studien getts ett nytt syfte efter det att utfallet visat sig inte bli det förväntade.

Läs hela granskningen i PDF http://jannel.se/GranskningFHM.BehandlingSuicidJuni2020.pdf

Statistik visar att ansvariga svenska myndigheter misslyckats med att få ned de höga självmordstalen samtidigt som självmorden hos yngre stadigt ökat. Detta parallellt med en exploderande förskrivning av antidepressiva och annan psykofarmaka. En allt högre procent av unga och unga vuxna har behandlats med psykofarmaka fram till sin död (2), medan ansvariga myndigheter tagit bort grunden för all verklig uppföljning av vårdrelaterade självmord, per lex Maria (3).

Nedanstående granskning av regeringsuppdraget visar att FHM betalade 556 000 kronor för en studie med ursprungsnamnet ”Unga män som suiciderat – vilken vård har de erbjudits och erhållit?”, utförd vid Lunds universitet. Handlingar i ärendet visar att överenskommelsen mellan FHM och universitetet är från september 2017 – och att slutrapport för studien skulle presenteras i slutet av året: ”Uppdraget avslutas senast 29 december 2017” (4). Men i slutet av året fanns ingen rapport. Inte heller under 2018 publicerades någon färdig rapport. Utlämnad e-post visar att FHM vid ett flertal tillfällen för universitetet betonat att uppgifter från studien inte får komma ut – allt är ”internt arbetsmaterial”. I december 2018 lämnades den sista versionen av rapporten från Lunds universitet till FHMmed det ändrade namnet ”Sjukvård som unga individer som suiciderat erhållit – Fokus på unga män” (5). Rapporten blev sedan föremål ”för revidering”, och ”kvalitetssäkring” – i femton månader! Till sist publicerades studien av FHM i mars 2020, nu med titeln ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?” (6) Vi måste ställa oss frågan hur en enkel studie – som enbart gällde 80 fall (självmord i regionerna Skåne, Halland, Kalmar och Jönköping, 2015) och som enligt avtal skulle bli klar på runt två månader, i stället kom att kräva mer än två år.

”… risken för missbruk är i princip obefintlig”

När läkemedelsbolaget Janssen, psykiatriker Eva Lindström och Ylva Ginsberg sålde in narkotikan Concerta för vuxna – och vilseledde etikprövningsnämnden

Ja, så lät det när läkemedelsbolaget Janssen, psykiatriker Eva Lindström och Ylva Ginsberg, skulle sälja in narkotikan Concerta (metylfenidat) för vuxna ”med ADHD”, år 2004.

Det var ett känsligt projekt, som krävde god kunskap i vilseledande marknadsföring. Sverige hade ju förbjudit förskrivning av amfetamin och metylfenidat (Ritalin) 1968, efter den katastrof som den legala förskrivningen av narkotikan lett till i mitten av 60-talet. Man var tvungen att, så att säga, slå in samma preparat i ett helt nytt paket.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/GinsbergLindstromEPN.pdf

Mer antidepressiva – är det julklappen till barnen?

Öppet brev till socialminister Lena Hallengren

Bästa Lena,

Du berättar i GP (1), ihop med Isabella Lövin, att barnen nu ska få hjälp snabbare med sin ”psykiska ohälsa”. Vi kan läsa att du ”förfäras över att se hur den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar”. Och den psykiska ohälsan, säger du i nästa del av meningen, kan mätas genom att ”användningen av antidepressiva läkemedel har fördubblats sedan början av 2000-talet och att ökningen är speciellt stor bland unga”.

Men är mängden utskrivna antidepressiva medel ett direkt mått på den ”psykiska ohälsan”?

Visst vet du Lena att denna vinkling – att mängden ”psykisk ohälsa” bestämmer mängden förskrivna antidepressiva medel – är falsk, för att inte säga direkt lögnaktig.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/OppetBrevHallengrenAntidepressivaBarn.pdf

Janne Larsson

Annie Lööf vill att fler barn snabbt ska få psykofarmaka

Av Janne Larsson skribent/researcher 13 september 2019

Annie Lööf hyllar Region Gotland som ÖSER UT psykofarmaka till barn och unga. Vi ser en allvarlig vårdskandal där var sjätte flicka (15-19) på Gotland får antidepressiva och/eller ”ADHD-preparat”, många också psykiatrins tyngsta droger, neuroleptika. Men Lööf ser det som ”förfärligt” att inte andra regioner än Gotland, ”lever upp till den nationella vårdgarantin” (1).

Läkemedelsindustrins framtidsdröm gavs en fin beskrivning i läkemedelsbolagets Lundbecks tidning Transmittorn (nr 2, 1999). Vi fick på ledarplats veta att en fjärdedel av alla barn är psykiskt sjuka (!): ”Psykisk sjukdom hos barn och ungdom är långt vanligare än vad som är allmänt känt. Epidemiologiska studier visar att prevalensen psykisk sjukdom uppgår till 20–25 procent, varav cirka 6 procent faller på diagnosgruppen depressioner och 7 procent på DAMP” [numera smidigt överfört till ADHD] (2).

Lundbecks dröm är nu med hjälp av köpta psykiatriker, myndigheter som lider av ”institutionell korruption” (3) och missledda politiker på god väg att bli verklighet. Bolagets klarspråk från 1999 om alla de psykiskt sjuka barnen var naturligtvis en PR-mässig omöjlighet. Med nyspråk förvandlades termen i stället till ”psykisk ohälsa” – men med samma biologiska förklaringsmodell och lika stort ”behandlingsbehov”. Och vem har inte sett marknadsföringen av den psykiska ohälsan i media under det senaste decenniet? En ”ohälsa” som, med Lundbecks bedömning, ska ges en ”state-of-the-art”-behandling – psykiatriska droger.

Värst i landet är det för flickorna (15-19) på Gotland. Här är Lundbecks dröm mycket nära att uppfyllas.

På Gotland fick 2018 var sjätte flicka (16,5 %) i åldersgruppen 15-19 antidepressiva och/eller psykostimulantia (”ADHD-preparat”). Och det är ändå bara början på skandalen.

Det som möter barnen på Gotland är en psykiatri som öser ut psykofarmaka, och som gör det så snabbt att man inte har några köer. Missledda politiker – som Annie Lööf – har fått för sig att det vi ser är ett utmärkt positivt exempel på god kvalitet – tidsramarna för ”vårdgarantin” uppfylls – när vi i själva verket ser ett system som allvarligt skadar barnen och där det enbart är läkemedelsindustrins profitdrömmar som garanteras.

Ett av de grymmaste lurendrejerierna inom denna biologiska psykiatri är att förvandla skador från psykiatriska preparat till symtom på nya psykiska störningar.

Vi får anta Annie Lööf förstått att det är det här som satts i system på Gotland.

När barn och unga på Gotland drabbas av skadeverkningar (”biverkningar”) av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” skrivs det inga biverkningsrapporter – inte en enda skrevs under 2018 trots överväldigande bevis på läkemedelsskapade skador.

I stället fick de flickor som drabbats en ny psykiatrisk diagnos och nya psykofarmaka – ofta i kombination med det först utskrivna. Så till exempel fick hälften av de flickor som behandlats med ”ADHD-preparat” också antidepressiva. Och det grymmaste av allt i denna verksamhet är när de barn och unga som fått antidepressiva eller ”ADHD-preparat” uppvisar tecken på kraftiga humörsvängningar eller maniska tillstånd – väl kända skadeverkningar av preparaten – ”behandlas” de med neuroleptika, psykiatrins allra tyngsta preparat. Nyare varianter av de piller som var ”behandlingen” för de svåraste fallen på de gamla mentalsjukhusen, och som från början lanserades som ”en kemisk lobotomi”. 30 flickor i åldersgruppen (2 %) på Gotland fick under 2018 neuroleptika – där 26 av dessa flickor också fick antidepressiva eller ”ADHD-preparat”.

Det här är de kemiska övergrepp som flickorna på Gotland utsätts för.

Vi kan konstatera att läkemedelsindustrin måste vara nöjd med utvecklingen på Gotland. Framtidsdrömmen är på väg att slå in.

Annie Lööf och andra missledda politiker, som förväxlat de kemiska övergrepp som flickorna utsätts för med en högkvalitativ medicinsk behandling väl inom tidsramarna för ”vårdgarantin” (4), hyllar och försvarar i själva verket en allvarlig medicinsk skandal.

Janne Larsson skribent/researcher

(1) 900 miljoner ska korta kön till bup, Dagens Medicin, 12 september 2019  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/12/900-miljoner-ska-korta-kon-till-bup/

(2) Transmittorn, nr 2, 1999

(3) Riksrevisionen. Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? 2016  https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf

(4) SKL. Barn- och ungdomspsykiatri, väntetider, 2019, https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Gotlands/BUP/   

Läkemedelsindustrins våta dröm – var sjätte flicka på Gotland ”psykiskt sjuk” och på psykofarmaka

Av Janne Larsson skribent/researcher 21 augusti 2019

Var sjätte flicka (15-19) på Gotland är nu klassad som ”psykiskt sjuk” och placerad på psykofarmaka (antidepressiva, amfetaminpreparat, neuroleptika). Läkemedelsbolaget Lundbecks våta dröm om att 25 % av alla barn ska ses som psykiskt sjuka och få behandling är på god väg att bli verklighet.

Läkemedelsbolaget Lundbecks framtidsdröm gavs en fin beskrivning i bolagets tidning Transmittorn (nr 2, 1999). På ledarplats förklarade (nu bortgångne) psykiatriprofessorn Jan Wålinder i artikeln ”Hur prioriterar våra politiker?”, att en fjärdedel av alla barn är psykiskt sjuka (!): ”Psykisk sjukdom hos barn och ungdom är långt vanligare än vad som är allmänt känt. Epidemiologiska studier visar att prevalensen psykisk sjukdom uppgår till 20–25 procent, varav cirka 6 procent faller på diagnosgruppen depressioner och 7 procent på DAMP” [numera smidigt överfört till ADHD] (1).

Vän av sunt förnuft ruskar på huvudet – 25 % av alla barn psykiskt sjuka?? – och säger att det var tur att det vansinnet inte blev accepterat. Ställ några frågor till folk på gator och torg, och de skulle skratta rått åt bedömningen att bortåt vart fjärde barn är psykiskt sjukt – och i behov av psykiatrisk behandling.

Men Lundbecks dröm är med hjälp av köpta psykiatriker, myndigheter som lider av ”institutionell korruption” (2) och missledda politiker på god väg att bli verklighet. Bolagets klarspråk från 1999 om alla de psykiskt sjuka barnen var naturligtvis en PR-mässig omöjlighet. Med nyspråk förvandlades termen i stället till ”psykisk ohälsa” – men med samma biologiska förklaringsmodell och lika stort ”behandlingsbehov”. Och vem har inte sett marknadsföringen av den psykiska ohälsan i media under det senaste decenniet? En ”ohälsa” som, med Lundbecks bedömning, ska ges en ”state-of-the-art”-behandling – psykiatriska droger.

Värst i landet är det för flickorna (15-19) på Gotland. Här är Lundbecks dröm mycket nära att uppfyllas.

På Gotland fick 2018 var sjätte flicka (16,5 %) i åldersgruppen 15-19 antidepressiva och/eller psykostimulantia (”ADHD-preparat”). Och det är ändå bara början på skandalen.

Det som möter barnen på Gotland är en psykiatri som öser ut psykofarmaka, och som gör det så snabbt att man inte har några köer. Missledda politiker får för sig att det vi ser är ett utmärkt positivt exempel på god kvalitet – tidsramarna för ”vårdgarantin” uppfylls – när vi i själva verket ser ett system som allvarligt skadar barnen och där det enbart är läkemedelsindustrins profitdrömmar som garanteras.

Ett av de grymmaste lurendrejerierna inom denna biologiska psykiatri är att förvandla skador från psykiatriska preparat till symtom på nya psykiska störningar.

Läs vidare i PDF

http://jannel.se/LundbeckDream.pdf