Var fjortonde pojke (10-14) i Stockholm på ”ADHD-preparat” – vad säger Socialstyrelsen nu?

 

Snart får vi i media läsa och höra att var fjortonde pojke (10-14) – alltså 7,1 % – i Stockholm förra året fick psykostimulantia, ”ADHD-preparat” – nästan uteslutande narkotikaklassad. Vi får kanske också höra att förskrivningen till dessa pojkar i landets största landsting ökat med 450 % (!) sedan 2006, och att antalet som får preparaten nu är uppe i 4 800.

Vi får säkert också ta del av några underdåniga, försiktiga frågor om eventuell ”överdiagnosticering”, ”överförskrivning” riktade till Socialstyrelsen. Och vad får vi då veta?

Läs vidare i PDF http://jannel.se/PojkarADHDStockholmSoS.pdf

Janne Larsson