Godkännandet av Fontex/Prozac till unga i Sverige – 54 självmord senare

Texten nedan i PDF http://jannel.se/ProzacTillUnga-54SjalvmordSenare.pdf

Öppet brev till folkhälsominister Gabriel Wikström

Godkännandet av Fontex/Prozac till unga i Sverige – 54 självmord senare

Det har gått tio år sedan tjänstemän på Läkemedelsverket drev igenom godkännandet av Fontex/Prozac för unga i Sverige. Man skulle efter godkännandet utföra viktiga uppföljningsstudier, de effekter och skador som preparatet hade på unga skulle noga granskas.

Men det blev inga uppföljningsstudier, det blev ingen granskning av vad som hände med de unga som fick preparatet. Läkemedelsverket undersökte inte heller hur den kända risken för självmordsbeteende från Fontex/Prozac visade sig i behandlingen.

Vi vet nu genom tillämpning av offentlighetsprincipen att utskrivningen av preparatet sköt i höjden och att 54 unga (15-24 år) under åren 2006-2015 begick självmord under behandling med Fontex/Prozac. Vi vet att INGET fall anmäldes till Läkemedelsverkets biverkningsregister; INGET av de 54 fallen utreddes av myndigheten!

Läkemedelsverket har 2016 låtit jävig barnpsykiatrisk expertis – med intima finansiella och ideologiska kopplingar till läkemedelsindustrin – besluta om att ännu fler unga ska behandlas med Fontex/Prozac och andra antidepressiva.

Vi kan se fram mot att fler unga kommer att begå självmord under behandling med preparat som har just ökad risk för självmordsbeteende i produktbeskrivningen, utan att någon granskning sker från Läkemedelsverkets sida.

Anser folkhälsoministern kanske att kraftfulla uppföljningsåtgärder om självmorden bland unga som fått antidepressiva, kan störa lobbyarbetet på att få EMA, det europeiska läkemedelsverket, placerat i Sverige?

Kanske anser folkhälsoministern att den obefintliga granskningen och den totala frånvaron av åtgärder för att komma till rätta med katastrofsituationen där unga utsätts för läkemedelsinducerat självmordsbeteende, är det pris vi får betala för att läkemedelsbolag även i fortsättningen ska ha en mycket positiv inställning till det svenska Läkemedelsverket?

Om inte, läs vidare, ta del av nedanstående fakta – och bevisa sedan att omsorgen om de unga är äkta, genom att faktiskt göra något åt saken!

Var det inte dessutom så att regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se till säkerheten i förskrivningen av läkemedel till barn och unga? Är inte de 54 unga som begått självmord under direkt inverkan av Fontex/Prozac värda att inkluderas i det uppdraget?

Läs fortsättningen http://jannel.se/ProzacTillUnga-54SjalvmordSenare.pdf  

Janne Larsson

skribent/researcher

janne.olov.larsson@telia.com