Läkemedelsverket: 138 biverkningsrapporter upprättade om allvarliga biverkningar för unga av ADHD-preparatet Elvanse

Nu har det hänt!  De faktiska skadorna av det amfetamin (ADHD-preparat) som ges till unga har börjat erkännas av Läkemedelsverket. Myndigheten har upprättat 138 biverkningsrapporter (för 2021), där unga 10-19 fått tas in på akutmottagningar efter att i självdestruktivt syfte tagit överdoser av amfetaminet Elvanse.

För första gången har Läkemedelsverket börjat följa det regelverk som finns om obligatorisk rapportering av skador från exempelvis amfetaminpreparat. Och det är inte de barnpsykiatriker, som i så gott som alla fall skrivit ut narkotikan till barnen, som skickat in biverkningsrapporterna. Istället är det personal på de akutmottagningar som fått ta hand om de unga, som förmedlat informationen till Läkemedelsverket.

En allvarlig biverkning är en biverkning som bl.a. ”nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård”. Fall av felanvändning, överdosering, missbruk av medicinska preparat ska rapporteras som en biverkning till Läkemedelsverket. Fall där barn och unga får skjutsas till akuten med ambulans efter att ha tagit överdoser av ADHD-preparat i självdestruktivt syfte/självmordssyfte ska alltså rapporteras till Läkemedelsverket som en misstänkt allvarlig biverkning.

Det görs inte.

De barnpsykiatriker, som bara måste känna till det stora antalet barn som hamnat på akuten, efter att ha skadat sig själva med de ADHD-preparat som skrivits ut till dem, skriver inga biverkningsrapporter. Därför osynliggörs barnen och hamnar inte i någon form av uppföljningsrapport från vare sig Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen.

Ingen enda biverkningsrapport skrevs av dessa psykiatriker för de barn och unga som hamnat på akuten 2021 eller 2022 efter överdoser av Elvanse.

Men nu kan de politiker och journalister som vill ha fakta, inte bara den PR-bild som till läkemedelsindustrin knutna psykiatriker för fram, höra av sig till Läkemedelsverket och själva ta del av de 138 biverkningsrapporter om Elvanse som finns upprättade om de unga.

Janne Larsson

skribent/researcher

21 april 2023

Läs i PDF https://jannel.se/138BiverkningsrapporterOverdoserAvElvanse.pdf