Kategoriarkiv: Okategoriserade

466 unga tog överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte 2022 – en skenande förskrivning

Nya uppgifter från Giftinformationscentralen (GIC) visar att under 2022 tog 466 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. Den högsta procentuella ökningen på ett enskilt år – 66 procent (!).

Bakom siffrorna (från Giftinformationscentralen) döljer sig en ofantlig tragik med barn och ungdomar som i många fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att barnen inte finns – här kan vi verkligen prata om barn som blivit osynliggjorda.

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin” – är heller ingen nyhet, även om överdosfallen förra året nått en nivå som vi aldrig skådat tidigare. FN:s barnrättskommitté har nyligen kritiserat Sverige för den höga förskrivningen av ”ADHD-droger” och antidepressiva medel, men inte heller det är någon nyhet; kommittén som ska bevaka att barnkonventionen följs, har kommit med sådan kritik förut utan att ansvariga svenska myndigheter vidtagit åtgärder.

Och trots att nästan alla dessa unga hamnat på sjukhus har TVÅ biverkningsrapporter skrivits till Läkemedelsverket, och ingen enda för barnen (-17 år). ALLA dessa fall skulle ha dokumenterats i en biverkningsrapport – 0,4 procent av fallen blev rapporterade.

Några exempel (från 2021):

 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2022 alltså var 466 barn och unga som tog överdoser i självdestruktivt syfte av de oftast narkotikaklassade preparaten. Tidigare data (2021) har visat att 90 procent av fallen rör barn (10-17 år).

Det här är en helt annan bild än den vi serveras i media, där Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska experter av okritiska journalister tillåts berätta sagor. Det här är barn som förstör den falska psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter – ofta med nära koppling till tillverkarna av pillren – medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

När de här katastrofala siffrorna nu görs kända, är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, ges utrymme i media med sin skademinimering, och förklarar ”att andra data visar” … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddar liv. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och den exploderande förskrivningen att ”ADHD-droger” till barn i Sverige

FN:s barnrättskommitté har kritiserat den höga förskrivningen till barn i Sverige, inte bara nu, utan redan 2015. Men de myndigheter – främst Socialstyrelsen och Läkemedelsverket – som skulle se till att rekommendationerna följdes gjorde motsatsen: I stället för att tygla den skenande förskrivningen fördubblade man den. Vi ser i diagrammet nedan hur förskrivningen av ”ADHD-droger” exploderade åren 2015-2022.

Det är inte svårt att förstå hur det här kunde ske. Läkemedelsindustrins intressen är väl omhändertagna både på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Förhållandena beskrivs bäst med termen ”institutionell korruption”.

De journalister som under åren lite bekymrat ringt Socialstyrelsen om den här utvecklingen har fått tala med myndighetens utredare inom psykiatri, Peter Salmi. De har fått veta att förskrivningen gått upp, och om den skulle fortsätta stiga så skulle det kunna vara bekymmersamt, men Socialstyrelsen följer utvecklingen noga. Och så har det låtit år efter år, utan att det någon gång blivit bekymmersamt. Socialstyrelsen och Salmi har bara dragit lite mer i gummibandet och förklarat att den nya nivån av förskrivning av preparaten var i enlighet med det senaste i området ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Skulle man ha grävt lite mer skulle man ha hittat en härva av psykiatriska ”sakkunniga”, med mycket intima kopplingar till läkemedelsindustrin. Det faktumet är så välkänt det inte behöver någon närmare belysning här. Det kan räcka med att titta på de behandlingsrekommendationer som dessa psykiatriska konsulter ihop med, till läkemedelsbolagen välvillig personal på myndigheterna lagt fram.  

Vi ser behandlingsrekommendationer som går rakt emot godkännandet för dessa ”ADHD-droger”, som finns beskrivet i den så kallade produktresumén (SmPCn). Där denna säger att olika stödjande åtgärder först måste ha prövats och att ”en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder” måste göras, innan det kan bli aktuellt med förskrivning av exempelvis Concerta.

Medan Socialstyrelsens psykiatriskt ”sakkunniga” sedan 2015 drivit igenom att förskrivningen av ADHD-droger kan ske direkt, utan att kraven i ”lagtexten” (produktresumén) följs. Vilket uppenbarligen accepterats av den myndighet, Läkemedelsverket, som ska se till att villkoren för olika preparats godkännande följs. Till saken hör att de ”sakkunniga” som ger råd åt Socialstyrelsen också gör det åt Läkemedelsverket.

Och vi ser anledningen till den skenande förskrivningen.

Vilka är de verkliga effekterna och skadorna av ”ADHD-droger”

År 2011 drog läkemedelsbolaget Janssen tillbaka sin ansökan om att få ”ADHD-drogen” Concerta godkänd för vuxna. Detta efter att läkemedelsmyndigheter i en gemensam europeisk bedömning av företagets kliniska studier, ledd av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA, kom fram till att Concerta inte kunde godkännas.

Låt oss lyfta fram några av de förödande skälen till underkännandet, och samtidigt påpeka att dessa effekter och skador naturligtvis är lika aktuella för barn.

Läkemedelsbolagets studier visade:

 • De personer som fick Concerta hade en 270 procent högre risk att drabbas av skador på hjärt-kärlsystemet i form av hjärtarytmier (och en än högre risk för takykardi);
 • De personer som fick Concerta hade en 225 procent högre risk att drabbas av neurologiska skador i form av dystonier (som ofrivilliga muskelrörelser, tics);
 • De personer som fick Concerta hade en 116 procent högre risk att drabbas av aggression;
 • De personer som fick Concerta hade en 62 procent högre risk att drabbas av depression;
 • De personer som fick Concerta hade en 190 procent högre risk att drabbas av mani/psykos;
 • De personer som fick Concerta hade en 295 procent högre risk att drabbas av aptitlöshet.

På den ”positiva sidan” fann läkemedelsmyndigheterna att Concerta efter fem veckor (i studierna på 7 och 13 veckor) inte hade någon säkerställd positiv effekt jämfört med sockerpiller. Genom de studier om missbrukspotential (abuse potential studies) och andra data som Janssen lämnade in, kom läkemedelsmyndigheterna fram till att Concerta hade en avsevärd missbruks- och spridningspotential. Den i studierna bevisade missbrukspotentialen gjorde också att den utredande läkemedelsmyndigheten starkt misstänkte att eventuell positiv effekt av Concerta var en euforisk effekt, med andra ord en ruseffekt.

(Att läkemedelsbolag och sponsrade psykiatriker struntade i underkännandet och skrev ut Concerta till vuxna ändå, och att man senare fått läkemedelsmyndigheter att rekommendera förskrivning till vuxna, är en historia i sig.)

Det ovanstående är alltså ett exempel på den typ av narkotikaklassade medel som nu skrivs ut till barn i Sverige i en alltmer skenande förskrivning.

……..

Avslutningsvis: Var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? Vad gör de myndighetspersoner och politiker som har full kännedom om det här?

Janne Larsson

skribent/researcher

Läs i PDF https://jannel.se/466BarnUngaOverdoserPsykostimulantia2022.pdf

163 FLICKOR till akuten efter överdoser av det antidepressiva medlet Sertralin – som i sig ökar risken för självmordsbeteende. Vad säger Socialstyrelsen?

En ny granskning visar att 163 flickor 12-17 år fick köras till akuten (2021) efter att ha tagit överdoser av det antidepressiva medlet Sertralin (Zoloft) i självskadligt syfte eller i självmordssyfte.

Sertralin är INTE godkänt för barn och SKA INTE ges till barn med depressiva symtom eller ångest. Det saknar enligt den godkända produktresumén positiv effekt för dessa tillstånd. Däremot saknar det INTE effekt när det gäller att framkalla självmordsbeteende.

Vad säger Socialstyrelsen, som trots att preparatet inte ska ges till barn, drivit på för att det ska ske? Vad säger de psykiatriker som INTE I NÅGOT ENDA FALL skrivit en biverkningsrapport om dessa allvarliga händelser? Vad tycker de politiker som säger sig värna om barns psykiska hälsa – kände de till det här?

De osynliggjorda barnen

Så här kan det låta när akutvårdspersonal rådfrågar Giftinformationscentralen (GIC) hur man ska ta hand om flickorna som just kommit in:

 • 15-årig tjej, 10 st sertralin 100 mg, yrsel och ont i magen, huvudvärk, skakningar i benen.
 • 14-årig tjej, 90 x 100 mg Sertralin, massiv dos med risk för medvetandesänkning, kramper och arytmier serotonergt syndrom är tänkbart.
 • 13-årig tjej, tagit sina egna lm sertralin 50 mg och mirtazapin 15 mg, 178 tabletter totalt, yr och svimfärdig, kräkts.
 • 16-årig tjej, sertralin 50 mg, tre kartor, hjärtklappning, illamående dubbelseende, lite skakig, huvudvärk fått synrubbning.
 • 16-årig tjej, syn- och hörselhallucinationer i morse, ryckningar i fötterna, uppjagad.
 • 14-årig tjej, 35 st sertralin 50 mg, kräkningar, skakningar, ryckningar, ekg förlängd qtc-tid. (åldrar ändrade)

Hur kan det komma sig att den psykiatriska behandlingen kan gå så fel att flickorna, i den här omfattningen, begår självskadliga handlingar eller självmordshandlingar?  Var är uppföljningen och åtgärderna från ansvarig myndighet, Socialstyrelsen?

Sertralin ska inte ges till barn och ökar risken för självmordsbeteende

Vi kan fastslå följande fakta: Sertralin ska INTE ges till barn med depressiva symtom eller ångest. Sertralin har inte visat sig ha någon positiv effekt på dessa tillstånd. Preparatet har i läkemedelsbolagens egna dubbelblinda studier visat sig ÖKA risken för självskadligt beteende och självmordsbeteende.

Och den lätt återfunna källan till det är den godkända produktresumén för Sertralin (SmPCn, The Summary of Product Characteristics) – som anger själva villkoren för preparatets godkännande. Och vi finner följande text:

”Effekt har inte visats hos barn och ungdomar med egentlig depression.” ”Sertralin skall inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter i åldrarna 6-17 år med tvångssyndrom. I kliniska studier förekom suicidrelaterat beteende (suicidförsök och suicidtankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo.”

Sertralin Teva – FASS Vårdpersonal

Vi har alltså en situation där 163 flickor (12-17) fått köras till akuten (2021) efter att ha tagit överdoser av Sertralin – det preparat som alltså bevisligen ökar risken för just ”suicidrelaterat beteende”; det preparat som inte visat sig ha någon positiv effekt för barn med depressiva symtom eller ångest!

Inte Socialstyrelsens granskning

Uppgifterna ovan bygger på rapporter från Giftinformationscentralen (GIC), där en minutiös granskning gjorts för att utesluta dubletter och för att enbart inkludera de fall som rapporterats från sjukvårdspersonal på akutavdelningar, där flickorna alltså hamnat oftast via ambulans.

De journalister och politiker som försöker hitta dessa uppgifter i Socialstyrelsens publicerade data letar förgäves. Uppgifterna är väldigt obekväma för den myndighet, som i mycket är direkt ansvarig för att ha skapat denna alarmerande situation.

Vad svarar Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen får frågan om hur det kommer sig att 65 procent av förskrivningen (2021) av antidepressiva till flickor 10-14 utgörs av Sertralin (3 141/4 836) – var finns myndighetens utredning om att så många flickor lider av tvångssyndrom?

Och svaret blir, inklippt av registrator, med referens till ”Våra sakkunniga”, som säger, att ”barn med tvångssyndrom är en förhållandevis liten grupp” och att ”det [är] mycket sannolikt att barn även med andra ångestsyndrom, och depressioner, behandlas med sertralin” (kursivt här.). Och vidare att ”I Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatris riktlinjer är sertralin farmakologiskt förstahandsval vid svårare ångestsyndrom” och att vid depressioner är fluoxetin förstahandsval, ”där sertralin också kan övervägas, i synnerhet vid samtidigt ångestsyndrom”. Och vidare: ”När det gäller så kallad off label-förskrivning, det vill säga ordination utanför godkänd åldersgrupp eller indikation, är sådan förskrivning fortfarande vanlig bland barn och förskrivningen baseras då på klinisk erfarenhet.”

Ser vi något märkvärdigt med det här? Ser vi något om att Socialstyrelsens ”sakkunniga” finner det alarmerande att 65 procent av flickorna 10-14 får ett preparat som INTE SKA GES till barn med ångestsyndrom och depression? Vi ser inte ett enda ord om det. Istället ger myndighetens ”sakkunniga” referens till ”Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatris riktlinjer” – om att Sertralin är ”förstahandsval”. Och går sedan utan problem över till att försvara förskrivningen utifrån en ”off label-förskrivning” som då baseras på ”klinisk erfarenhet”.

Socialstyrelsen, ”kunskapsmyndigheten”, ger alltså sitt stöd till en förskrivning som enligt ”lagtexten” i produktresumén inte ska ske, och gör det med referens till ”klinisk erfarenhet”. Igen: Läkemedelsbolagens egna studier (kända för att vara vinklade till preparatens fördel) har inte visat någon positiv effekt för Sertralin, och visat att preparatet ökar risken för självmordsbeteende. När myndighetens sakkunniga hänvisar till ”off label-förskrivning” blir det riktigt vilseledande – 65 procent (!) av förskrivningen är för Sertralin.

Och det blir värre ändå. En begäran om att utfå den handling med namnet på ”sakkunniga” som författat texten ges svaret, att det inte finns någon sådan handling! Och vidare att namnen på sakkunniga som författat texten till den handling som inte finns – finns inte heller. Socialstyrelsens agerande i att dölja textens ursprung är JO-anmält.

Men en sak kan vi garanterat veta: Avslöjandet att 163 flickor fick köras till akuten efter att ha tagit överdoser i självdestruktivt syfte av Sertralin – det preparat som myndighetens sakkunniga pratar sig varma för – är inte något som Socialstyrelsen vill höra.

Nu har uppgifterna från GIC vad gäller överdoser av Sertralin för flickor gjorts till föremål för en minutiös granskning. Inga av de sedvanliga sätten för ansvariga myndighetspersoner att trolla bort dessa uppgifter, kommer att fungera.

Hur ser den nye socialministern på dessa uppgifter och vilka åtgärder kommer att vidtas?

(Det ska också betonas att uppgifterna ovan enbart gäller de flickor (12-17) som hamnade på akuten efter att tagit en överdos av Sertralin; uppgifterna omfattar inte de barn, och de unga, som tagit andra antidepressiva medel i självdestruktivt syfte. Den delen och den totala avsaknaden av biverkningsrapportering från inblandade psykiatriker blir till del av en uppföljningsartikel.)

Läs i PDF https://jannel.se/163FlickorTillAkutenSertralin.pdf

Janne Larsson

skribent/researcher

16 februari 2023

218 BARN till akuten efter överdoser av ADHD-droger i självskadligt syfte

Ett stort antal BARN (10-17 år) fick år 2021 köras till akuten efter att ha tagit överdoser av ADHD-droger i självskadligt syfte eller i självmordssyfte.

Vi pratar om 218 BARN som akutvårdspersonal i landet fick ta hand om efter att barnen i de flesta fall inkommit med ambulans.

Vi pratar om BARN som nästan uteslutande tagit överdoser av sina egna ADHD-droger – utskrivna av psykiatriker.

Är det en nyhet som vi redan fått? Något som Socialstyrelsen kommit fram till i sin uppföljningsverksamhet, och låtit massmedia och politiker få kännedom om?

Nej, inte alls. Av någon anledning har Socialstyrelsen och andra ansvariga myndigheter – inklusive de psykiatriker som känt till missförhållandena – försummat att offentliggöra dessa alarmerande uppgifter.

De osynliggjorda barnen

Så här kan det låta när akutvårdspersonal rådfrågar Giftinformationscentralen (GIC) hur man ska ta hand om barnet som just kommit in:

 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet Elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Borde inte vart och ett av dessa barn förtjäna en noggrann uppföljning? Hur kan det komma sig att den psykiatriska behandlingen kan gå så fel att barnen – i den här omfattningen – använder sina utskrivna piller till att begå självskadliga handlingar eller självmordshandlingar?

En detaljerad granskning

En detaljerad granskning av uppgifterna från GIC visar att i 168 av de 218 fallen (77 %) rör det sig om flickor 12-17 år.

Vi ser också att ADHD-drogen Elvanse (lisdexamfetamin) är starkt överrepresenterad bland fallen: I 115 av de 218 fallen (60 %) var Elvanse huvuddrogen; i 95 av de 168 fallen bland flickor (57 %) var Elvanse huvuddrogen.

Elvanse förekom alltså som huvuddrog i 115 fall, och för de övriga 103 fallen rörde det sig om andra ADHD-droger, oftast metylfenidat (Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym), i mindre antal atomoxetin (Strattera) och guanfacin (Intuniv).

Det ska betonas att det här enbart inkluderar de barn för vilka sjukvårdspersonal, oftast läkare har bett GIC om hjälp – och där barnen hamnat på sjukhus.

Hur trollar man då bort dessa obekväma fakta

Man kan trolla bort det man inte vill höra talas om på olika sätt. Ett sätt, som både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tidigare använt, är att säga att uppgifterna är otillförlitliga, att det rör sig om flera samtal/rapporter om varje enskilt fall – det sedvanliga, ”man kan inte veta”. Alltmedan man ständigt betonar att man ”noga följer utvecklingen”.

Ett annat sätt att trolla bort dessa fakta är att framställa egna rapporter, som bara kan beskrivas som vilseledande, som är så förvirrande att inga politiker eller journalister förstår dem, och därför inte heller kan agera från dem eller återge dem på något förståeligt sätt.

Ett utmärkt exempel på det sistnämnda är Socialstyrelsens nya rapport ”Ökning av nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bland flickor under pandemiåret 2021” av myndighetens utredare inom psykiatri, Peter Salmi (1). Övergripande, röriga diagram som är mer eller mindre omöjliga att tolka; en inriktning på ”pandemiåret” – inte vad flickorna blivit förgiftade av; inga som helst uppgifter om det som tas upp i denna artikel – att en mycket stor andel av flickorna tagit överdoser av ADHD-droger (och med data i en uppföljningsartikel till denna, av antidepressiva) förskrivna av psykiatriker.

Nu har uppgifterna från GIC gjorts till föremål för en minutiös granskning. Inga av de sedvanliga sätten för ansvariga myndighetspersoner att trolla bort dessa uppgifter, kommer att fungera.

Hur ser den nye socialministern på dessa uppgifter och vilka åtgärder kommer att vidtas?

(Del 2 av denna granskning kommer att ta upp de BARN som tagit överdoser av antidepressiva i självskadligt syfte, och fått köras till akuten. Det kan avslöjas att de uppgifterna är, om möjligt, mer alarmerande än de ovanstående. Den fortsatta granskningen kommer också att inkludera hur de psykiatriker som skrivit ut de preparat som barnen tagit överdoser av, fullständigt försummar att skriva de biverkningsrapporter som de är skyldiga att skriva, och på så sätt förhindrat uppföljning och åtgärder.)

Janne Larsson

skribent/researcher

29 januari 2023

(1) Socialstyrelsen, ”Ökning av nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bland flickor under pandemiåret 2021”, 19 oktober 2022, https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/kraftig-okning-av-sjalvskador-bland-unga-flickor/

120 småbarn 0-4 förgiftade av ADHD-droger

Förra året blev 120 småbarn 0-4 förgiftade av ADHD-droger. Det högsta antalet någonsin. Nästan alla förgiftade av narkotika i form av amfetaminpreparat.

Enligt data från Giftinformationscentralen har 884 småbarn blivit förgiftade av ADHD-droger sedan år 2011.

“Varje fall är ett för mycket naturligtvis” sade Läkemedelsverkets Bror Jonzon i början av 2014 när Aftonbladet tog upp frågan med honom. Sedan dess har vi haft 660 fall ”för mycket”, utan att Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen gjort något för att stoppa utvecklingen.

Det är lite fascinerande att jämföra nyhetsrapporteringen. När man hittade samma typ av narkotika på en förskola i Skåne för några år sedan – och tre barn blev förgiftade, var upprördheten befogat stor. När hundratalet småbarn blir förgiftade av samma ”ADHD-droger” år efter år, får vi ingen reaktion. Man kan gott säga att den läkemedelsindustri som profiterar på försäljningen har en del att säga till om.

Var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste.

Läs i PDF https://jannel.se/ADHD.droger04.pdf

Janne Larsson

20 april 2022

900 barn och unga (10-19) på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självdestruktivt syfte – 4 biverkningsrapporter

En ny undersökning (av data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2021 hamnade fler än 900 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 4 (!) av dessa, alltså 0,4 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport.

 • 15-årig kille tagit 4 g sertralin, ramlat ihop i hemmet, hallucinationer, skakig.
 • 15 årig tjej, en hel förpackning fluoxetin totalt 2g, hundra stycken, illamående, ser likblek ut.
 • 17-årig kille, 90 voxra 150 mg, krampat 2 gånger hemma, blivit vit, krampat nu igen på akuten.
 • 16-årig tjej, har i suicidsyfte tagit 60 mg mirtazapin, 160 mg fluoxetin.
 • 14 årig tjej, ipren 5 st, 400 mg, sertralin 4, 50 mg quetiapin, 50 mg x 2 propavan 3 oxascand 2 st, yr,  illamående, skakig.
 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Läs vidare i PDF https://jannel.se/900barnungasjukhus4biverkningsrapporter.pdf

301 unga tog överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte – tre biverkningsrapporter

Förra året tog 301 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. Det är en ökning med över 30 procent på ett år. På tio år har nu 1773 barn skadat sig själva med ”ADHD-droger”.

Bakom siffrorna (från Giftinformationscentralen) döljer sig en ofantlig tragik med barn som i många fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns – den tredje statsmakten, media, tiger om skandalen och har i det här området bara spelat rollen av maktens megafoner.

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin” – är heller ingen nyhet, även om överdosfallen förra året nått en nivå som vi aldrig skådat tidigare.

Och trots att nästan alla dessa unga hamnat på sjukhus har bara tre (!) biverkningsrapporter skrivits till Läkemedelsverket. ALLA dessa fall skulle ha dokumenterats i en biverkningsrapport – färre än 1 procent av fallen blev rapporterade.

Några exempel:

 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2021 alltså var 301 barn och unga som tog överdoser i självdestruktivt syfte av de oftast narkotiska preparaten.  

Troligen skulle dessa personer bli än mer chockade om de fick veta att 1773 barn och unga sedan 2012 tagit överdoser av ”ADHD-droger”. Och inget har vi kunnat läsa om det i massmedia.

Data visar också att 90 procent av fallen rör barn (-17 år) och att runt 80 procent av fallen rör unga kvinnor.

Det här är en helt annan bild än den vi serveras i media, där Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska experter av okritiska journalister tillåts berätta sagor. Det här är barn som förstör den falska psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter – ofta med nära koppling till tillverkarna av pillren – medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

När de här katastrofala siffrorna nu görs kända, är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, ges utrymme i media med sin skademinimering, och förklarar ”att andra data visar” … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddar liv. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste.

Läs i PDF https://jannel.se/301BarnUngaOverdoserPsykostimulantia2021.pdf

650 barn och unga (10-19) på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självdestruktivt syfte – 3 biverkningsrapporter

En ny undersökning (av data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2020 hamnade 650 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte*. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 3 (!) av dessa, alltså 0,5 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport.

 • 16-åring, 60 st metylfenidat, 36 mg, tot 2160 mg, ord dos 1 tab/dag.
 • 15-åring, tagit Elvanse 30mg 15-20st, nedkyld, funnen utomhus. skakar av köld.
 • 14-åring, ca 3700 – 3800 mg metylfenidat, 450 mg lergigan, 3 gram sertralin.
 • 18-åring, Elvanse, står på 60 mg dagligen, senaste dygnet 8-15 tabl a 30 mg, kramprycker, hallucinationer.
 • 17-åring, 3 förpackningar med Concerta 36 mg, såg spindlar, skakig,
 • 15-åring, 20 tabletter Elvanse, svårt att gå, skakig suddig syn. hyperventilerade initialt
 • 17-åring, 30 st Voxra 300 mg, haft kräkningar och krampat, är orolig och förvirrad.
 • 14-åring, Citalopram 20 mg 10 stycken, Mirtazapin 15 mg max 24 stycken Sertralin 50 mg 8 stycken, noggrann övervakning under natten mm.

Det är några av de 650 barn och unga (10-19) som under 2020 tagit överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självskadligt syfte eller självmordssyfte och hamnat på sjukhus.

*Det totala antalet fall hos Giftinformationscentralen (GIC) var 675, av vilka alltså 650 (96 %), enligt tillgängliga data, tagits till sjukhus. Av de 675 fallen gällde 227 ”ADHD-preparat” och 448 antidepressiva. Runt 75 % av fallen gällde barn (0-17 år).

ALLA dessa fall skulle ha rapporterats i en biverkningsrapport

Enligt Läkemedelsverket, till sjukvården utfärdade regler, ”ska hälso- och sjukvården rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket” (kursivt här). (1) Man ska ”Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor”; ”Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad”. (2) En biverkning definieras som ”En skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel…” där definitionen i enlighet med EU-lagstiftningen utökats till att omfatta biverkningar efter ALL användning av ett läkemedel. Kravet gäller alltså också ”vid off label-användning, överdosering, felanvändning, missbruk, hanteringsfel etcetera”. Där kriterierna för en ”allvarlig biverkning” bland annat är att den ”orsakar sjukhusvård”. (3)

Vi har alltså här 650 barn och unga (75 % av fallen rörde barn 0-17), som hamnat på sjukhus efter att år 2020 ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. ALLA dessa fall SKULLE ge upphov till en biverkningsrapport – de har kommit till sjukvårdens kännedom, de psykofarmaka som använts har i en mycket stor majoritet av fallen varit barnens/de ungas egna av psykiatriker utskrivna piller där förskrivaren lär känna till det inträffade. Ändå kom bara 3 stycken, 0,5 % av fallen, att dokumenteras i en biverkningsrapport.

Läs vidare i PDF https://jannel.se/650SjukhusUngaADHDantidepressiva.pdf

Socialdepartementet och den exploderande förskrivningen av skadliga och ineffektiva antidepressiva medel till barn och unga?

Antidepressiva medel är bevisligen skadliga och ineffektiva för barn och unga. Trots det exploderar förskrivningen i Sverige, medan den är mycket lägre grannländerna Danmark och Norge.

Socialministern har valt att se den exploderande förskrivningen som ett mått på ”ökad psykisk ohälsa”, (1) och inte som ett mått på den allvarliga institutionella korruptionen på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket – där psykiatriker med intima band till berörda läkemedelsbolag tillåts skriva riktlinjer som gynnar bolagens profiter, och som går rakt emot oberoende vetenskapliga data om preparatens effekter på barn.

Socialminister Lena Hallengren leder ett departement som, tillsammans med de underliggande myndigheterna Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, sett till att Sverige nu är i världstopp vad gäller ökningen i förskrivning av antidepressiva till unga – efter det, att det 2004 (FDA, 2) och 2005 (EMA, 3), konstaterades att dessa preparat generellt var ineffektiva och skadliga för barn och unga.

Låt oss jämföra förskrivningen av antidepressiva till barn och unga i Sverige, Danmark och Norge. Här är den helt nya, skrämmande statistiken:

I Sverige har förskrivningen till barn (10-14) ökat med 184 % sedan 2010, och med 288 % (!) sedan 2006. I Danmark har förskrivningen minskat med 32 % sedan toppen 2010, och med 12% sedan 2006. Danmark har nu en förskrivning som är 27 % av den i Sverige – från att ha varit högre fram till 2010. Norge har nu en förskrivning som är 19 % av den i Sverige.
(Källor: Svenska läkemedelsregistret, danska Medstat, norska Reseptregisteret)

Läs vidare i PDF http://jannel.se/HallengrenAntidepressivaBarn.pdf

Granskning av Folkhälsomyndighetens studie – ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?”

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i dagarna tilldelats ett nytt regeringsuppdrag om suicidprevention (1) men har under en följd av år haft uppdrag i området, tillsammans med Socialstyrelsen. Som del av sitt tidigare uppdrag har FHM nyligen publicerat studien ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?” Projektet har genomförts ihop med Lunds universitet, som fått 556 000 kronor för sitt bidrag. Nedanstående granskning av studien fokuserar på den märkliga frånvaron av data om vilken behandling som personerna fått och på det faktum att studien getts ett nytt syfte efter det att utfallet visat sig inte bli det förväntade.

Läs hela granskningen i PDF http://jannel.se/GranskningFHM.BehandlingSuicidJuni2020.pdf

Statistik visar att ansvariga svenska myndigheter misslyckats med att få ned de höga självmordstalen samtidigt som självmorden hos yngre stadigt ökat. Detta parallellt med en exploderande förskrivning av antidepressiva och annan psykofarmaka. En allt högre procent av unga och unga vuxna har behandlats med psykofarmaka fram till sin död (2), medan ansvariga myndigheter tagit bort grunden för all verklig uppföljning av vårdrelaterade självmord, per lex Maria (3).

Nedanstående granskning av regeringsuppdraget visar att FHM betalade 556 000 kronor för en studie med ursprungsnamnet ”Unga män som suiciderat – vilken vård har de erbjudits och erhållit?”, utförd vid Lunds universitet. Handlingar i ärendet visar att överenskommelsen mellan FHM och universitetet är från september 2017 – och att slutrapport för studien skulle presenteras i slutet av året: ”Uppdraget avslutas senast 29 december 2017” (4). Men i slutet av året fanns ingen rapport. Inte heller under 2018 publicerades någon färdig rapport. Utlämnad e-post visar att FHM vid ett flertal tillfällen för universitetet betonat att uppgifter från studien inte får komma ut – allt är ”internt arbetsmaterial”. I december 2018 lämnades den sista versionen av rapporten från Lunds universitet till FHMmed det ändrade namnet ”Sjukvård som unga individer som suiciderat erhållit – Fokus på unga män” (5). Rapporten blev sedan föremål ”för revidering”, och ”kvalitetssäkring” – i femton månader! Till sist publicerades studien av FHM i mars 2020, nu med titeln ”Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?” (6) Vi måste ställa oss frågan hur en enkel studie – som enbart gällde 80 fall (självmord i regionerna Skåne, Halland, Kalmar och Jönköping, 2015) och som enligt avtal skulle bli klar på runt två månader, i stället kom att kräva mer än två år.

”… risken för missbruk är i princip obefintlig”

När läkemedelsbolaget Janssen, psykiatriker Eva Lindström och Ylva Ginsberg sålde in narkotikan Concerta för vuxna – och vilseledde etikprövningsnämnden

Ja, så lät det när läkemedelsbolaget Janssen, psykiatriker Eva Lindström och Ylva Ginsberg, skulle sälja in narkotikan Concerta (metylfenidat) för vuxna ”med ADHD”, år 2004.

Det var ett känsligt projekt, som krävde god kunskap i vilseledande marknadsföring. Sverige hade ju förbjudit förskrivning av amfetamin och metylfenidat (Ritalin) 1968, efter den katastrof som den legala förskrivningen av narkotikan lett till i mitten av 60-talet. Man var tvungen att, så att säga, slå in samma preparat i ett helt nytt paket.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/GinsbergLindstromEPN.pdf