månadsarkiv: september 2019

Annie Lööf vill att fler barn snabbt ska få psykofarmaka

Av Janne Larsson skribent/researcher 13 september 2019

Annie Lööf hyllar Region Gotland som ÖSER UT psykofarmaka till barn och unga. Vi ser en allvarlig vårdskandal där var sjätte flicka (15-19) på Gotland får antidepressiva och/eller ”ADHD-preparat”, många också psykiatrins tyngsta droger, neuroleptika. Men Lööf ser det som ”förfärligt” att inte andra regioner än Gotland, ”lever upp till den nationella vårdgarantin” (1).

Läkemedelsindustrins framtidsdröm gavs en fin beskrivning i läkemedelsbolagets Lundbecks tidning Transmittorn (nr 2, 1999). Vi fick på ledarplats veta att en fjärdedel av alla barn är psykiskt sjuka (!): ”Psykisk sjukdom hos barn och ungdom är långt vanligare än vad som är allmänt känt. Epidemiologiska studier visar att prevalensen psykisk sjukdom uppgår till 20–25 procent, varav cirka 6 procent faller på diagnosgruppen depressioner och 7 procent på DAMP” [numera smidigt överfört till ADHD] (2).

Lundbecks dröm är nu med hjälp av köpta psykiatriker, myndigheter som lider av ”institutionell korruption” (3) och missledda politiker på god väg att bli verklighet. Bolagets klarspråk från 1999 om alla de psykiskt sjuka barnen var naturligtvis en PR-mässig omöjlighet. Med nyspråk förvandlades termen i stället till ”psykisk ohälsa” – men med samma biologiska förklaringsmodell och lika stort ”behandlingsbehov”. Och vem har inte sett marknadsföringen av den psykiska ohälsan i media under det senaste decenniet? En ”ohälsa” som, med Lundbecks bedömning, ska ges en ”state-of-the-art”-behandling – psykiatriska droger.

Värst i landet är det för flickorna (15-19) på Gotland. Här är Lundbecks dröm mycket nära att uppfyllas.

På Gotland fick 2018 var sjätte flicka (16,5 %) i åldersgruppen 15-19 antidepressiva och/eller psykostimulantia (”ADHD-preparat”). Och det är ändå bara början på skandalen.

Det som möter barnen på Gotland är en psykiatri som öser ut psykofarmaka, och som gör det så snabbt att man inte har några köer. Missledda politiker – som Annie Lööf – har fått för sig att det vi ser är ett utmärkt positivt exempel på god kvalitet – tidsramarna för ”vårdgarantin” uppfylls – när vi i själva verket ser ett system som allvarligt skadar barnen och där det enbart är läkemedelsindustrins profitdrömmar som garanteras.

Ett av de grymmaste lurendrejerierna inom denna biologiska psykiatri är att förvandla skador från psykiatriska preparat till symtom på nya psykiska störningar.

Vi får anta Annie Lööf förstått att det är det här som satts i system på Gotland.

När barn och unga på Gotland drabbas av skadeverkningar (”biverkningar”) av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” skrivs det inga biverkningsrapporter – inte en enda skrevs under 2018 trots överväldigande bevis på läkemedelsskapade skador.

I stället fick de flickor som drabbats en ny psykiatrisk diagnos och nya psykofarmaka – ofta i kombination med det först utskrivna. Så till exempel fick hälften av de flickor som behandlats med ”ADHD-preparat” också antidepressiva. Och det grymmaste av allt i denna verksamhet är när de barn och unga som fått antidepressiva eller ”ADHD-preparat” uppvisar tecken på kraftiga humörsvängningar eller maniska tillstånd – väl kända skadeverkningar av preparaten – ”behandlas” de med neuroleptika, psykiatrins allra tyngsta preparat. Nyare varianter av de piller som var ”behandlingen” för de svåraste fallen på de gamla mentalsjukhusen, och som från början lanserades som ”en kemisk lobotomi”. 30 flickor i åldersgruppen (2 %) på Gotland fick under 2018 neuroleptika – där 26 av dessa flickor också fick antidepressiva eller ”ADHD-preparat”.

Det här är de kemiska övergrepp som flickorna på Gotland utsätts för.

Vi kan konstatera att läkemedelsindustrin måste vara nöjd med utvecklingen på Gotland. Framtidsdrömmen är på väg att slå in.

Annie Lööf och andra missledda politiker, som förväxlat de kemiska övergrepp som flickorna utsätts för med en högkvalitativ medicinsk behandling väl inom tidsramarna för ”vårdgarantin” (4), hyllar och försvarar i själva verket en allvarlig medicinsk skandal.

Janne Larsson skribent/researcher

(1) 900 miljoner ska korta kön till bup, Dagens Medicin, 12 september 2019  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/12/900-miljoner-ska-korta-kon-till-bup/

(2) Transmittorn, nr 2, 1999

(3) Riksrevisionen. Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? 2016  https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf

(4) SKL. Barn- och ungdomspsykiatri, väntetider, 2019, https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Gotlands/BUP/