månadsarkiv: juli 2020

Socialdepartementet och den exploderande förskrivningen av skadliga och ineffektiva antidepressiva medel till barn och unga?

Antidepressiva medel är bevisligen skadliga och ineffektiva för barn och unga. Trots det exploderar förskrivningen i Sverige, medan den är mycket lägre grannländerna Danmark och Norge.

Socialministern har valt att se den exploderande förskrivningen som ett mått på ”ökad psykisk ohälsa”, (1) och inte som ett mått på den allvarliga institutionella korruptionen på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket – där psykiatriker med intima band till berörda läkemedelsbolag tillåts skriva riktlinjer som gynnar bolagens profiter, och som går rakt emot oberoende vetenskapliga data om preparatens effekter på barn.

Socialminister Lena Hallengren leder ett departement som, tillsammans med de underliggande myndigheterna Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, sett till att Sverige nu är i världstopp vad gäller ökningen i förskrivning av antidepressiva till unga – efter det, att det 2004 (FDA, 2) och 2005 (EMA, 3), konstaterades att dessa preparat generellt var ineffektiva och skadliga för barn och unga.

Låt oss jämföra förskrivningen av antidepressiva till barn och unga i Sverige, Danmark och Norge. Här är den helt nya, skrämmande statistiken:

I Sverige har förskrivningen till barn (10-14) ökat med 184 % sedan 2010, och med 288 % (!) sedan 2006. I Danmark har förskrivningen minskat med 32 % sedan toppen 2010, och med 12% sedan 2006. Danmark har nu en förskrivning som är 27 % av den i Sverige – från att ha varit högre fram till 2010. Norge har nu en förskrivning som är 19 % av den i Sverige.
(Källor: Svenska läkemedelsregistret, danska Medstat, norska Reseptregisteret)

Läs vidare i PDF http://jannel.se/HallengrenAntidepressivaBarn.pdf