månadsarkiv: september 2023

22 604 saknade biverkningsrapporter om skador från ADHD-preparat, som Concerta/Ritalin bara för år 2022

En rapport till socialdepartementet

Är det säkert och effektivt?

Vi börjar direkt med slutsatsen av denna lilla enkla studie:

Psykiatriker skriver inte biverkningsrapporter om skador av psykofarmaka – om de inte måste.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen vet, men låtsas att man inte gör det. Och vi får mantrat: ”Säkra och effektiva”.

Case in point: Concerta/Ritalin (metylfenidat).

Bakgrund

Vi tar ett steg 11 år tillbaka, till 2012. Och vi finner att psykiatriker vid den tiden tvingades berätta om ”otillräcklig klinisk effekt” och skadeverkningar av preparat som Concerta/Ritalin.

Resultatet: Läkemedelsverket fick 2012 in 720 rapporter där psykiatriker berättar om hur dåligt preparat som Concerta/Ritalin fungerar och vilka svåra intolerabla biverkningar dessa gett.

Här är innehållet i 25 av rapporterna (3,5 procent):

 • ”Medicineringsförsök … med metylfenidat (Concerta och Ritalin i olika varianter) i dos upp till 240mg/d [den vanliga dygnsdosen är ca 30 mg/d] utan att ha uppnått stabil och bra effekt, och sedan även med Strattera som blivit dock utsatt efter några dagar p.g.a. kraftiga biverkningar.”
 • ”Pat som provat Concerta, Ritalin och Strattera har provats med viss effekt men att biverkningar … omöjliggjort en vettig dosering.”
 • Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”
 • ”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”
 • ”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshet, trötthet …”
 • ”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”
 • ”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”
 • ”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”
 • ”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”
 • ”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds – och suicidtankar.”
 • ”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”
 • ”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”
 • ”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”
 • ”Har provat Concerta, Ritalin, Strattera och Voxra. Samtliga har givit intolerabla biverkningar.”
 • ” … aggressiv vid intag av Metylfenidat … Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning.”
 • ”Concerta och Ritalina som båda gav intolerabla biverkningar i form av humörsvängningar, nedstämdhet, ångest och oro … prövat Strattera som även den i modesta doser gav intolerabla biverkningar och helt utebliven effekt.”
 • ”Provat andra metylfenidat men dålig effekt & försämrats av dessa … inlagd på tvångsvård efter suicidförsök.”
 • ”Strattera … oacceptabel biverkning i form av aggressivitet … Concerta med gränspsykotiska biverkningar.”
 • ”Ritalin och Concerta men tyvärr fått svår ångestförstärkning av dessa preparat.”
 • Prövat metylfenidat … men mycket svår ångest då läkemedlet gått ut på eftermiddag/kväll. Prövat atomoxetin utan effekt men svår ångest som biverkan.”
 • ”Ritalin … ångestpåslag, svettningar … Concerta fått depression, ilska och känsla av att vara iakttagen.”
 • ”Strattera … så småningom … mer och mer uppvarvad och okoncentrerad… Concerta … ännu mer uppvarvad och okoncentrerad och blev aggressiv … Ritalin … fungerade … effekten försvann … Medikinet … uppvarvad och agiterad.”
 • ”Concerta och Medikinet … ökad ångest … av Concerta … även blivit lite paranoid … Strattera, förfärligt illamående.”
 • ” … tilltagande livsleda och självmordstankar som prompt försvunnit bara 2 dagar efter att … slutat med Concerta.”

Men tvingades psykiatriker vid den tiden att skriva skaderapporter? Hur kommer det sig att alla dessa uppriktiga, allvarliga berättelser om de så kallade ADHD-preparatens otillräckliga kliniska effekter och skadeverkningar år 2012 inkom till Läkemedelsverket, och att de inte gör det nu?

Läs vidare i PDF https://jannel.se/22604SaknadeBiverkningsrapporterOmADHDpreparatConcertaRitalin2022.pdf

Janne Larsson