”Årets skörd” – 155 tonåringar till sjukhus efter överdoser i självdestruktivt syfte av amfetaminet Elvanse

Jag skickade förra året data till ansvariga myndigheter, sjukvårdspolitiker, barnrättsorganisationer och medier, om alla unga som hamnat på akuten 2021-2022 efter att ha tagit överdoser i självdestruktivt/suicidalt syfte av amfetaminet Elvanse. Det var 240 barn och unga (10-19) för dessa två år.

Min uppmaning till sjukvårdspolitiker och ansvariga myndigheter, var att börja göra någonting åt dessa katastrofala förhållanden.

Ingenting gjordes och det blev som jag trodde – än värre för 2023.

Vi har inte sett några data om det här i media eller i rapporter från ansvariga myndigheter. Det blir lätt så när starka kapitalintressen och ideologiska intressen förenas. Vi får då både myndighets- och medieskugga, och de som skadas blir helt osynliggjorda. Inget ändras.

Så här ser det ut med åldersfördelningen för 2023:

Vi ska också veta att det här enbart är de fall som är ”medicinskt bekräftade” av läkare på akutavdelningar på sjukhus. Uppgifterna inkluderar inte de fall som allmänheten, polis, skola, eller andra, tagit upp med Giftinformationscentralen (GIC), inte heller de fall som hamnat på sjukhus men där ansvarig läkare inte ansett sig behöva hjälp av GIC.

Vi har i ett antal inslag och artiklar i medier under 2023, av indirekta talespersoner för tillverkande läkemedelsbolag, fått höra att flickor inte får sitt amfetamin tidigt nog, rentav att de av det skälet anses diskriminerade. Till det kan sägas att flickorna verkligen inte är diskriminerade i den här statistiken: Av de 155 fall som kördes till akuten 2023 efter överdoser i självdestruktivt syfte av det mycket profitgivande amfetaminet Elvanse – var 130 unga kvinnor.

Det är fascinerande att skåda att de psykiatriker som skrivit ut amfetaminet till dessa unga inte alls, i samarbete med ansvariga myndigheter, följer upp skadorna, bidrar till den så kallade säkerhetsuppföljningen, eller på något sätt tar upp saken med medier.

Dessa barn och unga finns helt enkelt inte.

Nej, det var inte helt sant: En psykiatriker skrev en biverkningsrapport om dessa 155 fall.

Men även om ansvariga inte ingripit och medier varit tysta: The cat is out of the bag! Det går inte längre att stoppa undan dessa skador. Det är bara de mest förblindat inblandade i spelet som kan fortsätta att låtsas som om dessa barn och unga inte finns!

Det vore trevligt om något effektivt nu gjordes åt saken.

Janne Larsson, skribent/researcher

28 februari 2024

janne.olov.larsson@telia.com

Se den tidigare granskningen i den långa artikeln från den 5 november 2023 ”Hur 240 suicidala svenska tonåringar förstör det stora läkemedelsbolagets falska amfetamindata” https://jannel.se/240SuicidalaElvanse.pdf Några seriösa myndighetspersoner på Läkemedelsverket ska, som framgår i denna granskning, ha ett tack för det de gjort.