månadsarkiv: juni 2023

Ni kanske fått höra att Ritalin och andra amfetaminpreparat är ”medicin” för det som kallas ADHD. Vi tar och lyssnar på vad läkemedelsbolaget, Ciba-Geigy/Novartis, självt har att berätta – de borde ju veta.

Vem ska vi bota med Ritalin idag?

Ska vi kanske använda narkotikapreparatet Ritalin för att få fram de schizofrena ur hörnen?

Det tyckte läkemedelsbolaget Ciba-Geigy (nu Novartis), som (1957) skrev att ”Ritalin hade visat sig var effektivt i att väcka patienter till verkligheten”.

Eller ska vi följa bolagets tips (1956) och ”väcka den deprimerade psykiatriska patienten till liv”?

Läs vidare i PDF https://jannel.se/BotaMedRitalin2023.pdf