månadsarkiv: september 2017

Ny rapport från EMA: 579 barn i Sverige tog ADHD-preparat i självdestruktivt syfte

Öppet brev till Läkemedelsverkets GD Catarina Andersson Forsman

Nu har den nya utredningsrapporten om metylfenidat (Ritalin, Concerta) offentliggjorts av det europeiska läkemedelsverket, EMA. Vi kan i den läsa att 579 barn (10-19) i Sverige tog ADHD-preparat i självdestruktivt syfte under åren 2011-2015. Läkemedelsverket har svikit dessa barn genom att helt försumma att utreda fallen. Man har genom sin frånvaro av åtgärder ”säkerställt” att vi under 2017 kommer att få en än allvarligare situation.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/LV.EMA.rapport.Metylfenidat2017.pdf

Janne Larsson