månadsarkiv: januari 2020

”… risken för missbruk är i princip obefintlig”

När läkemedelsbolaget Janssen, psykiatriker Eva Lindström och Ylva Ginsberg sålde in narkotikan Concerta för vuxna – och vilseledde etikprövningsnämnden

Ja, så lät det när läkemedelsbolaget Janssen, psykiatriker Eva Lindström och Ylva Ginsberg, skulle sälja in narkotikan Concerta (metylfenidat) för vuxna ”med ADHD”, år 2004.

Det var ett känsligt projekt, som krävde god kunskap i vilseledande marknadsföring. Sverige hade ju förbjudit förskrivning av amfetamin och metylfenidat (Ritalin) 1968, efter den katastrof som den legala förskrivningen av narkotikan lett till i mitten av 60-talet. Man var tvungen att, så att säga, slå in samma preparat i ett helt nytt paket.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/GinsbergLindstromEPN.pdf

Mer antidepressiva – är det julklappen till barnen?

Öppet brev till socialminister Lena Hallengren

Bästa Lena,

Du berättar i GP (1), ihop med Isabella Lövin, att barnen nu ska få hjälp snabbare med sin ”psykiska ohälsa”. Vi kan läsa att du ”förfäras över att se hur den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar”. Och den psykiska ohälsan, säger du i nästa del av meningen, kan mätas genom att ”användningen av antidepressiva läkemedel har fördubblats sedan början av 2000-talet och att ökningen är speciellt stor bland unga”.

Men är mängden utskrivna antidepressiva medel ett direkt mått på den ”psykiska ohälsan”?

Visst vet du Lena att denna vinkling – att mängden ”psykisk ohälsa” bestämmer mängden förskrivna antidepressiva medel – är falsk, för att inte säga direkt lögnaktig.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/OppetBrevHallengrenAntidepressivaBarn.pdf

Janne Larsson