månadsarkiv: mars 2024

491 unga tog överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte 2023 – en skenande förskrivning

Nya uppgifter från Giftinformationscentralen (GIC) visar att under 2023 tog 491 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. Det högsta antalet någonsin.

Läs i PDF https://jannel.se/491BarnUngaOverdoserADHD-Droger2023.pdf

Bakom siffrorna (från Giftinformationscentralen) döljer sig en ofantlig tragik med barn och ungdomar som i många fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

En närmare analys visar att minst 301 av de unga kördes till akuten, och fallen beskrevs av läkare på sjukhusen.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att barnen inte finns – här kan vi verkligen prata om barn som blivit osynliggjorda.

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin” – är heller ingen nyhet, även om överdosfallen förra året nått en nivå som vi aldrig skådat tidigare. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för den höga förskrivningen av ”ADHD-droger” och antidepressiva medel, men inte heller det är någon nyhet; kommittén som ska bevaka att barnkonventionen följs, har kommit med sådan kritik förut utan att ansvariga svenska myndigheter vidtagit åtgärder.

Och trots att så många av dessa unga hamnat på sjukhus har TVÅ biverkningsrapporter inlämnats av psykiatriker till Läkemedelsverket. ALLA dessa fall skulle ha dokumenterats i en biverkningsrapport – 0,4 procent av fallen blev rapporterade.

Några exempel (från 2021):

  • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
  • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
  • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
  • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
  • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2023 alltså var 491 barn och unga som tog överdoser i självdestruktivt syfte av de oftast narkotikaklassade preparaten.

Det här är en helt annan bild än den vi serveras i media, där Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska experter av okritiska journalister tillåts berätta sagor. Det här är barn som förstör den falska psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter – ofta med nära koppling till tillverkarna av pillren – medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

När de här katastrofala siffrorna nu görs kända, är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, ges utrymme i media med sin skademinimering, och förklarar ”att andra data visar” … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddar liv. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Amfetaminet Elvanse har tagit över förstaplatsen i överdosligan – 155 barn och unga till akuten 2023

I SR och i soffan på TV4 har psykiatriker Lotta Borg Skoglund – med intima band till Takeda, tillverkaren av amfetaminet Elvanse – nyligen berättat att hennes (läs Takedas) studie visat att flickor får amfetamin för sent, och att flickornas problem beror på det.

Det är bara det senaste i en längre kampanj, för att öka på förskrivningen av ADHD-droger till flickor och unga kvinnor. Och argumentet: Flickorna är diskriminerade, som inte får ”sin riktiga diagnos” och med den Elvanse eller Concerta/Ritalin.

Det har varit en lyckad kampanj, som medier svalt utan att ställa några kritiska frågor.

Förskrivningen av Elvanse har stigit i höjden och samtidigt – och väntat – har Elvanse tagit över förstaplatsen i överdosligan för barn och unga 10-19 år, som vi ser i diagrammet nedan.

En närmare analys för Elvanse visar att 155 av de 242 överdosfallen beskrivits av läkare och sjukvårdspersonal på akuten. Det var alltså 155 barn och unga som körts, oftast med ambulans, till akuten för vård, efter överdoser i självdestruktivt syfte av Elvanse.

Och här var flickorna verkligen inte ”diskriminerade”: 130 av de 155 fallen på akuten var flickor i åldrarna 12-19 år.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och den exploderande förskrivningen att ”ADHD-droger” till barn i Sverige

FN:s barnrättskommitté har kritiserat den höga förskrivningen till barn i Sverige, inte bara nu, utan redan 2015. Men de myndigheter – främst Socialstyrelsen och Läkemedelsverket – som skulle se till att rekommendationerna följdes gjorde motsatsen: I stället för att tygla den skenande förskrivningen fördubblade man den.

Vi ser i diagrammet nedan hur förskrivningen av ”ADHD-droger” exploderade åren 2015-2023 – en ökning i förskrivningen till barn på 112 procent (!) efter det att barnrättskommittén kritiserade Sverige för den redan höga förskrivningen, år 2015.

Det är inte svårt att förstå hur det här kunde ske. Läkemedelsindustrins intressen är väl omhändertagna både på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Förhållandena beskrivs bäst med termen ”institutionell korruption”.

De journalister som under åren lite bekymrat ringt Socialstyrelsen om den här utvecklingen har fått tala med myndighetens utredare inom psykiatri, Peter Salmi. De har fått veta att förskrivningen gått upp, och om den skulle fortsätta stiga – vilket alltid skedde – så skulle det kunna vara bekymmersamt, men Socialstyrelsen följer utvecklingen noga. Och så har det låtit år efter år, utan att det någon gång blivit bekymmersamt. Socialstyrelsen och Salmi har bara dragit lite mer i gummibandet och förklarat att den nya nivån av förskrivning av preparaten var i enlighet med det senaste i området ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Skulle journalister ha grävt lite mer skulle man ha hittat en härva av psykiatriska ”sakkunniga”, med mycket intima kopplingar till läkemedelsindustrin. Det faktumet är så välkänt det inte behöver någon närmare belysning här. Det kan räcka med att titta på de behandlingsrekommendationer som dessa psykiatriska konsulter ihop med, till läkemedelsbolagen välvillig personal på myndigheterna, lagt fram.  

Vi ser behandlingsrekommendationer som går rakt emot godkännandet för dessa ”ADHD-droger”, som finns beskrivet i den så kallade produktresumén (SmPCn). Där denna säger att olika stödjande åtgärder först måste ha prövats och att ”en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder” måste göras, innan det kan bli aktuellt med förskrivning av exempelvis Concerta. Medan Socialstyrelsens psykiatriskt ”sakkunniga” sedan 2015 drivit igenom att förskrivningen av ADHD-droger kan ske direkt, utan att kraven i ”lagtexten” (produktresumén) följs. Vilket uppenbarligen accepterats av den myndighet, Läkemedelsverket, som ska se till att villkoren för olika preparats godkännande följs. Till saken hör att de ”sakkunniga” som ger råd åt Socialstyrelsen också gör det åt Läkemedelsverket.

Och vi ser anledningen till den skenande förskrivningen.

Janne Larsson

skribent/researcher

3 mars 2024

janne.olov.larsson@telia.com