månadsarkiv: mars 2023

466 unga tog överdoser av ”ADHD-droger” i självdestruktivt syfte 2022 – en skenande förskrivning

Nya uppgifter från Giftinformationscentralen (GIC) visar att under 2022 tog 466 barn och unga (10-19) överdoser av ”ADHD-droger” (Ritalin, Concerta, Elvanse) i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. Den högsta procentuella ökningen på ett enskilt år – 66 procent (!).

Bakom siffrorna (från Giftinformationscentralen) döljer sig en ofantlig tragik med barn och ungdomar som i många fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att barnen inte finns – här kan vi verkligen prata om barn som blivit osynliggjorda.

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin” – är heller ingen nyhet, även om överdosfallen förra året nått en nivå som vi aldrig skådat tidigare. FN:s barnrättskommitté har nyligen kritiserat Sverige för den höga förskrivningen av ”ADHD-droger” och antidepressiva medel, men inte heller det är någon nyhet; kommittén som ska bevaka att barnkonventionen följs, har kommit med sådan kritik förut utan att ansvariga svenska myndigheter vidtagit åtgärder.

Och trots att nästan alla dessa unga hamnat på sjukhus har TVÅ biverkningsrapporter skrivits till Läkemedelsverket, och ingen enda för barnen (-17 år). ALLA dessa fall skulle ha dokumenterats i en biverkningsrapport – 0,4 procent av fallen blev rapporterade.

Några exempel (från 2021):

 • 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.
 • 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.
 • 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.
 • 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.
 • 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2022 alltså var 466 barn och unga som tog överdoser i självdestruktivt syfte av de oftast narkotikaklassade preparaten. Tidigare data (2021) har visat att 90 procent av fallen rör barn (10-17 år).

Det här är en helt annan bild än den vi serveras i media, där Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska experter av okritiska journalister tillåts berätta sagor. Det här är barn som förstör den falska psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter – ofta med nära koppling till tillverkarna av pillren – medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

När de här katastrofala siffrorna nu görs kända, är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, ges utrymme i media med sin skademinimering, och förklarar ”att andra data visar” … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddar liv. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och den exploderande förskrivningen att ”ADHD-droger” till barn i Sverige

FN:s barnrättskommitté har kritiserat den höga förskrivningen till barn i Sverige, inte bara nu, utan redan 2015. Men de myndigheter – främst Socialstyrelsen och Läkemedelsverket – som skulle se till att rekommendationerna följdes gjorde motsatsen: I stället för att tygla den skenande förskrivningen fördubblade man den. Vi ser i diagrammet nedan hur förskrivningen av ”ADHD-droger” exploderade åren 2015-2022.

Det är inte svårt att förstå hur det här kunde ske. Läkemedelsindustrins intressen är väl omhändertagna både på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Förhållandena beskrivs bäst med termen ”institutionell korruption”.

De journalister som under åren lite bekymrat ringt Socialstyrelsen om den här utvecklingen har fått tala med myndighetens utredare inom psykiatri, Peter Salmi. De har fått veta att förskrivningen gått upp, och om den skulle fortsätta stiga så skulle det kunna vara bekymmersamt, men Socialstyrelsen följer utvecklingen noga. Och så har det låtit år efter år, utan att det någon gång blivit bekymmersamt. Socialstyrelsen och Salmi har bara dragit lite mer i gummibandet och förklarat att den nya nivån av förskrivning av preparaten var i enlighet med det senaste i området ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Skulle man ha grävt lite mer skulle man ha hittat en härva av psykiatriska ”sakkunniga”, med mycket intima kopplingar till läkemedelsindustrin. Det faktumet är så välkänt det inte behöver någon närmare belysning här. Det kan räcka med att titta på de behandlingsrekommendationer som dessa psykiatriska konsulter ihop med, till läkemedelsbolagen välvillig personal på myndigheterna lagt fram.  

Vi ser behandlingsrekommendationer som går rakt emot godkännandet för dessa ”ADHD-droger”, som finns beskrivet i den så kallade produktresumén (SmPCn). Där denna säger att olika stödjande åtgärder först måste ha prövats och att ”en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder” måste göras, innan det kan bli aktuellt med förskrivning av exempelvis Concerta.

Medan Socialstyrelsens psykiatriskt ”sakkunniga” sedan 2015 drivit igenom att förskrivningen av ADHD-droger kan ske direkt, utan att kraven i ”lagtexten” (produktresumén) följs. Vilket uppenbarligen accepterats av den myndighet, Läkemedelsverket, som ska se till att villkoren för olika preparats godkännande följs. Till saken hör att de ”sakkunniga” som ger råd åt Socialstyrelsen också gör det åt Läkemedelsverket.

Och vi ser anledningen till den skenande förskrivningen.

Vilka är de verkliga effekterna och skadorna av ”ADHD-droger”

År 2011 drog läkemedelsbolaget Janssen tillbaka sin ansökan om att få ”ADHD-drogen” Concerta godkänd för vuxna. Detta efter att läkemedelsmyndigheter i en gemensam europeisk bedömning av företagets kliniska studier, ledd av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA, kom fram till att Concerta inte kunde godkännas.

Låt oss lyfta fram några av de förödande skälen till underkännandet, och samtidigt påpeka att dessa effekter och skador naturligtvis är lika aktuella för barn.

Läkemedelsbolagets studier visade:

 • De personer som fick Concerta hade en 270 procent högre risk att drabbas av skador på hjärt-kärlsystemet i form av hjärtarytmier (och en än högre risk för takykardi);
 • De personer som fick Concerta hade en 225 procent högre risk att drabbas av neurologiska skador i form av dystonier (som ofrivilliga muskelrörelser, tics);
 • De personer som fick Concerta hade en 116 procent högre risk att drabbas av aggression;
 • De personer som fick Concerta hade en 62 procent högre risk att drabbas av depression;
 • De personer som fick Concerta hade en 190 procent högre risk att drabbas av mani/psykos;
 • De personer som fick Concerta hade en 295 procent högre risk att drabbas av aptitlöshet.

På den ”positiva sidan” fann läkemedelsmyndigheterna att Concerta efter fem veckor (i studierna på 7 och 13 veckor) inte hade någon säkerställd positiv effekt jämfört med sockerpiller. Genom de studier om missbrukspotential (abuse potential studies) och andra data som Janssen lämnade in, kom läkemedelsmyndigheterna fram till att Concerta hade en avsevärd missbruks- och spridningspotential. Den i studierna bevisade missbrukspotentialen gjorde också att den utredande läkemedelsmyndigheten starkt misstänkte att eventuell positiv effekt av Concerta var en euforisk effekt, med andra ord en ruseffekt.

(Att läkemedelsbolag och sponsrade psykiatriker struntade i underkännandet och skrev ut Concerta till vuxna ändå, och att man senare fått läkemedelsmyndigheter att rekommendera förskrivning till vuxna, är en historia i sig.)

Det ovanstående är alltså ett exempel på den typ av narkotikaklassade medel som nu skrivs ut till barn i Sverige i en alltmer skenande förskrivning.

……..

Avslutningsvis: Var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? Vad gör de myndighetspersoner och politiker som har full kännedom om det här?

Janne Larsson

skribent/researcher

Läs i PDF https://jannel.se/466BarnUngaOverdoserPsykostimulantia2022.pdf